eCard (2018/12/14 09:22:42)

Hej Martin.
Du ønskes rigtig hjertelig til lykke med din fødselsdag, vi håber, du får en god dag.
Hilsen til jer begge
Helen og Kjeld